Плащане

Плащане

След уточняване на цената на ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ
Набавените и окомплектовани документи необходими за покупко – продажбата на ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ.
Когато всичко е готово, се уговаря дата и час за явяване пред НОТАРИУС за подписване на нотариалния акт за осъществяване на покупко продажбата на земеделската земя.
ПЛАЩАНЕТО се извършва пред Нотариуса, в момента на изповядване на сделката за покупко продажба на земеделска земя, по предварително договорените цени между собственика и куповача на земеделска земя.